Kiinteistö­kehityksen
palvelut

Oy Nortecon Ab | Kiinteistöjen toiminnallinen suunnittelu

Kaupallinen suunnittelu ja vuokraus

Norteconin päätoimintaa on kiinteistöjen kaupallinen suunnittelu ja vuokraus. Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kauppakeskuksia ja kaupallisia kiinteistöjä, jotka ovat kulloisillekin markkinoille sopivia ja toimivia. Huolellinen suunnittelu ja tehokas toimeenpano ovat avainasemassa, jotta tavoitteet täyttyvät.
Oy Nortecon Ab | Kaupallinen kiinteistökehitys

Kaupallinen ja toiminnallinen suunnittelu

Hyvä kaupallinen ja toiminnallinen suunnittelu luo edellytykset kauppakeskuksen ja kaupallisen kiinteistön menestykselle. Tehtyjä toiminnallisia valintoja on usein hankala, kallis ja jopa mahdoton muuttaa toisenlaisiksi. Meillä on rautainen ammattitaito parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Kaupallisen mitoituksen määrittely

Tontti – ja korttelisuunnittelu

Huolto- ja asiakasreittisuunnittelu

Myymälöiden layout- ja mitoitussuunnittelu

portat-pallo

Konsepti­suunnittelu

Markkinoille sopivan vuokralaismixin hakeminen ja eri konseptien sijoittaminen kauppakeskuksessa on tärkeää, jotta kauppakeskuksesta tulee asiakkaiden kannalta kiinnostavin asiointipaikka. Hyvällä konseptisuunnittelulla saadaan aikaiseksi kokonaisuuksia, jotka parantavat vuokralaisten toimintaedellytyksiä ja nostavat samalla kiinteistön arvoa. Tunnemme jo markkinoilla toimivien ja markkinoille tulevien uusien vähittäiskaupan toimijoiden tarpeet ja laajentumissuunnitelmat.

Vuokralaismixin suunnittelu toimialakohtaisesti

Vuokratason ja –rakenteen määrittely

Vuokratuotto- ja investointilaskelmat

Oy Nortecon Ab

Markkinointi ja vuokraus

Kohteen markkinoinnilla ja vuokrauksella toimeenpannaan kaupalliset, toiminnalliset ja konseptuaaliset suunnitelmat.

Vuokralaismarkkinointimateriaalin suunnittelu

Potentiaalisten vuokralaisten kartoitus

Vuokrasopimusneuvottelut

Vuokrasopimusten tekeminen

viitta-pallo

Kauppakeskusten johtaminen

Onnistunut kaupallinen johtaminen viimeistelee kohteen vetovoimaisuuden ja arvonnousun. Tärkeimpänä tavoitteena on hyvän yhteistyön synnyttäminen
asiakkaiden, vuokralaisten ja omistajien välille sekä kohteen vetovoimaisuuden rakentaminen perusteellisen markkina-analyysin ja asiakasymmärryksen avulla.

Kuluttajien keskukseen kohdistuvien tarpeiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa

Kaupallisesta onnistumisesta kertovien mittareiden koostaminen ja keskuksen kehittäminen niiden pohjalta

Toimivien markkinointiratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen

Arjen toimivien prosessien varmistaminen ja epäkohtiin puuttuminen nopeasti

Ammattitaitoiset asiantuntijamme auttavat myös seuraavissa kiinteistöjen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Markkina-analyysit

Onnistuneen suunnittelun ja kehitystyön taustalla ovat usein erilaiset tutkimukset, selvitykset ja analyysit. Meillä on vankka markkinatuntemus ja käytössämme on markkinoiden parhaat työkalut. Pitkäaikainen kokemuksemme luo asiakkaallemme tukevan selkänojan päätöksenteon tueksi.

Tutkimus- ja analyysipalvelumme:

• Väestönkehitystutkimukset
• Ostovoimatutkimukset
• Markkina-alueselvitykset
• Kilpailutilanneanalyysit
• Kaupalliset arviot ja lausunnot

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityksessä kaupallisen potentiaalin oivaltaminen on keskeistä. Meillä on kokemusta useista erilaisista kehityshankkeista kaavaselvityksistä kaupallisen sisällön määrittelyyn.

Kiinteistökehityksen palvelumme:

• Kaavoihin liittyvät selvitykset
• Kehityskohteen kaupalliset analyysit
• Tuotto- ja kannattavuuslaskelmat
• Kaupallisen sisällön määrittely

Palvelut vähittäiskaupalle

• Strateginen neuvonanto
• Kaupan sijoittumisstrategia
• Myymäläverkoston analysointi ja kehittäminen
• Vuokratasojen analysointi
• Vuokraehtojen ja –sopimusten neuvottelut

 

lontoo
ryhma1-1
hansa3
Oy Nortecon Ab | Kiinteistöjen toiminnallinen suunnittelu
hansa9
norteconlogo-300

Nortecon on vuonna 1990 perustettu riippumaton suomalainen kaupallisten kiinteistöjen kehittäjä ja kaupallinen suunnittelija.

Olemme olleet mukana kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa Suomen merkittävimpiä ostoskeskuksia ja kaupallisia kiinteistöjä. Vahvuuksiamme ovat laaja ja pitkä kokemuksemme useista kehityshankkeista ja vähittäiskaupan alalta.

Olemme ICSC:n, NCSC:n, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n ja Elävät Kaupunkikeskustat ry:n jäsen.

OY NORTECON AB
Kaisaniemenkatu 4 A, 7. krs
00100 Helsinki

---

» Yhteystiedot ja henkilökunta
etunimi.sukunimi@nortecon.fi