Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityksessä kaupallisen potentiaalin oivaltaminen on keskeistä. Meillä on kokemusta useista erilaisista kehityshankkeista kaavaselvityksistä kaupallisen sisällön määrittelyyn.

Kiinteistökehityksen palveluihimme kuuluvat:
• Kaavoihin liittyvät selvitykset ja kehitystyö
• Kehityskohteen kaupalliset analyysit
• Tuotto- ja kannattavuuslaskelmat
• Kaupallisen sisällön määrittely

Markkina-analyysit

Onnistuneen suunnittelun ja kehitystyön taustalla ovat usein erilaiset tutkimukset, selvitykset ja analyysit. Meillä on vankka markkinatuntemus ja käytössämme on markkinoiden parhaat työkalut. Pitkäaikainen kokemuksemme luo asiakkaallemme tukevan selkänojan päätöksenteon tueksi.

Tutkimus- ja analyysipalveluitamme ovat:
• Väestönkehitystutkimukset
• Ostovoimatutkimukset
• Markkina-alueselvitykset
• Kilpailutilanneanalyysit
• Kaupalliset arviot ja lausunnot

Palvelut vähittäiskaupalle

• Strateginen neuvonanto
• Kaupan sijoittumisstrategia
• Myymäläketjun analysointi ja kehittäminen
• Vuokratasojen analysointi
• Vuokraehtojen ja –sopimusten neuvottelut
• Toimiminen ulkoistettuna liikepaikkavastaavana

Kaupallinen suunnittelu ja vuokraus

KAUPALLINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

Hyvä kaupallinen ja toiminnallinen suunnittelu luo edellytykset kauppakeskuksen ja kaupallisen kiinteistön menestykselle. Tehtyjä toiminnallisia valintoja on usein hankala, kallis ja jopa mahdoton muuttaa toisenlaisiksi. Meillä on rautainen ammattitaito parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Kaupallisen ja toiminnallisen suunnittelun
palveluitamme ovat:

• Kaupallisen mitoituksen määrittely
• Tontti – ja korttelisuunnittelu
• Huolto- ja asiakasreittisuunnittelu
• Myymälöiden layout- ja mitoitussuunnittelu
• Kauppakeskusten sisäilmesuunnittelu ja visualisointi

KONSEPTISUUNNITTELU

Markkinoille sopivan vuokralaismixin hakeminen ja eri konseptien sijoittaminen kauppakeskuksessa on tärkeää, jotta kauppakeskuksesta tulee asiakkaiden kannalta kiinnostavin asiointipaikka. Hyvällä konseptisuunnittelulla saadaan aikaiseksi kokonaisuuksia, jotka parantavat vuokralaisten toimintaedellytyksiä ja nostavat samalla kiinteistön arvoa. Tunnemme jo markkinoilla toimivien ja markkinoille tulevien uusien vähittäiskaupan toimijoiden tarpeet ja laajentumissuunnitelmat.

Konseptisuunnittelun palveluitamme ovat:

• Vuokralaismixin suunnittelu toimialakohtaisesti
• Vuokratason ja –rakenteen määrittely
• Vuokratuotto- ja investointilaskelmat

MARKKINOINTI JA VUOKRAUS

Kohteen markkinoinnilla ja vuokrauksella toimeenpannaan kaupallinen, toiminnallinen ja konseptuaalinen suunnittelu.

Palveluitamme ovat:

• Vuokralaismarkkinointimateriaalin suunnittelu
• Potentiaalisten vuokralaisten kartoitus
• Vuokrasopimusneuvottelut
• Vuokrasopimusten tekeminen
• Kauppakeskushallinnon suunnittelu
• Kauppakeskuslanseeraus- ja markkinointi

Palvelut

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa kaupallisia kiinteistöjä ja kauppakeskuksia, jotka ovat kyseessä oleville markkinoille sopivia ja toimivia.
Huolellinen suunnittelu ja tehokas toimeenpano ovat avainasemassa, jotta
tavoitteet täyttyvät.

Palvelut

Palvelut

Palvelut

Palvelut